Fiscaal partnerschap

Fiscaal partnerschap houdt in dat je samen met je partner aangifte inkomstenbelasting kunt doen. Dit kan voordelig zijn voor de belasting die je moet betalen, omdat je inkomsten en uitgaven over beide personen kunt verdelen tot de meest gunstige uitkomst.

Wanneer ben je fiscaal partners?

Je bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Dan ben je fiscale partners vanaf het moment dat je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Woonde je in dat jaar vóór die datum al samen? Dan ben je fiscale partners vanaf het moment dat je binnen dat jaar samen op hetzelfde adres stond ingeschreven bij de gemeente.

Je bent niet getrouwd en hebt geen geregistreerd partnerschap. Maar er staat wel iemand ingeschreven op jouw adres

Dan ben je fiscale partners met deze huisgenoot als je voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Je bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
 • Je hebt samen een kind.
 • Een van jullie heeft een kind van de ander erkend.
 • Je bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
 • Je bent samen eigenaar van een eigen woning waarin je allebei woont.
 • Je bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van 1 van jullie beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Geldt deze situatie voor jou? Maar verhuur je een deel van uw woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Als er sprake is van verhuur op zakelijke gronden, dan bent je geen fiscale partners. Je moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
 • Je bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen die je kreeg door de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Je bewoont die woning samen met een meerderjarige die volgens de gemeente ook op dat adres staat ingeschreven. Wil je met die persoon geen fiscale partners zijn? Dan moet je hiervoor samen een verzoek doen. Ook moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • Je was het jaar ervoor al fiscale partners.

Vanaf wanneer ben je fiscale partners met je huisgenoot?

Voldoe je met je huisgenoot aan 1 van de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan ben je fiscale partners vanaf het moment dat je samen op hetzelfde adres ingeschreven stond. Stond je het jaar ervoor al op hetzelfde adres ingeschreven? Dan ben je het hele jaar fiscale partners van elkaar.

Wanneer ben je geen fiscale partners meer?

Zodra je niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven. Ook al voldoet je nog steeds aan 1 van de genoemde voorwaarden.

Kiest je ervoor om het hele jaar fiscale partners te zijn of een deel ervan?

Heb je maar een deel van het jaar een fiscale partner? Dan kun je bij je aangifte ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd. Heb je binnen 1 jaar meerdere fiscale partners na elkaar? Dan kun je met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Kunnen meerdere personen na elkaar jouw fiscale partner zijn?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat je tijdens het jaar gescheiden bent en met iemand anders bent gaan samenwonen. In dat geval is elke persoon met wie je aan de voorwaarden voldoet voor een deel van het jaar jouw fiscale partner. Je kunt met 1 van deze personen ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd.

Kunnen meerdere personen tegelijkertijd uw fiscale partner zijn?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld omdat meerdere personen op jouw adres staan ingeschreven.

Maar je kunt maar 1 fiscale partner tegelijkertijd hebben. Voldoe je op hetzelfde moment met meerdere personen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? Dan is het van belang aan welke specifieke voorwaarde je met elke persoon voldoet.

Kies hieronder jouw situatie:

U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap

Dan bent je altijd fiscale partners met je echtgenoot of partner. Staan er nog andere personen op uw adres ingeschreven? Dan kunt je met hen geen fiscale partners zijn, ook al voldoe je met hen aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap.

Je staat met meerdere personen op hetzelfde adres ingeschreven

Dan moet je kijken met wie van hen je aan de hoogste voorwaarde voor fiscaal partnerschap voldoet.

Je voldoet met meerdere personen aan dezelfde voorwaarde voor fiscaal partnerschap

Dan bent je met geen van deze personen fiscale partners.

Aangifte doen met een fiscale partner

Heb je het hele jaar een fiscale partner? Of kies je ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dat heeft dat gevolgen voor jouw aangifte inkomstenbelasting:

 • Je mag uw gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten verdelen.
  Je kunt in uw aangifte bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen tussen jou en je fiscale partner. De manier waarop je deze verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die je betaalt of terugkrijgt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Daardoor heb je het grootste belastingvoordeel.
 • Drempelbedragen hangen af van het inkomen van jou en je partner samen.

Welke inkomsten en aftrekposten mag je verdelen?

 • het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
 • aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
 • voordeel uit aanmerkelijk belang
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
 • betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
 • uitgaven voor specifieke zorgkosten
 • uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen
 • studiekosten en andere scholingsuitgaven
 • giften
 • restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

Welke inkomsten en aftrekposten mag je niet verdelen?

 • belastbare winst uit onderneming
 • loon, uitkering of pensioen
 • reisaftrek openbaar vervoer
 • inkomsten uit overig werk, bijvoorbeeld als postbezorger, gastouder, artiest of beroepssporter
 • inkomsten uit beschikbaar gestelde vermogensbestanddelen
 • ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen
 • uitgaven voor inkomensvoorzieningen, zoals premies voor lijfrenten
 • negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
 • de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen in het jaar waarin je bent geëmigreerd of geïmmigreerd en je niet het hele jaar fiscale partners kunt zijn
 • negatieve persoonsgebonden aftrek

Dit vind je misschien ook interessant:

Review: voor jezelf zorgen als ondernemer

Review: voor jezelf zorgen als ondernemer

Hoe investeer je slim?

Hoe investeer je slim?

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Wil jij je boekhouding zó inrichten, dat jij de juiste financiële keuzes maakt voor je bedrijf?


>