Huis van Financiën, gevestigd aan Aalsmeerhof 10, 6843 VX in Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@huisvanfinancien.nl

06-14063959

Persoonsgegevens die wij verwerken

Huis van Financiën verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op en dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Huis van Financiën verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de belastingaangifte

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Huis van Financiën neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huis van Financiën) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manage your finance with love bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • Personalia > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • Adres > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst
 • Telefoonnummer > 6 maanden > contact over producten of diensten
 • E-mailadres > 6 maanden > contact over producten of diensten
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op een website van Manage your finance with love aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch> 6 maanden > contact over producten of diensten
 • Bankrekeningnummer enkel bij afname van een dienst of product bij Huis van Financiën > 7 jaar > wettelijke bewaartermijn Belastingdienst

 

Reacties website

Wanneer je een reactie achterlaat op de website van Huis van Financiën dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment. Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Huis van Financiën verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Huis van Financiën gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Wij maken ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om met deze informatie onze website te optimaliseren. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, hier staat ook het privacybeleid van Google Analytics. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

 Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Huis van Financiën en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ln.sleehnoslaog@ofni. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Huis van Financiën wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manage your finance with love neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info @ huisvanfinancien.nl

Hi ambitieuze groeiende ondernemer! Ben jij op zoek naar de balans tussen betekenisvol zijn, impact maken en een financieel gezond bedrijf hebben waar je lekker van kunt leven? Als je echt verschil wil maken is het essentieel dat je je goed voelt, en dus eerst goed voor jezelf zorgt. Als je kunt ondernemen zonder de dagelijkse stress rondom het betalen van rekeningen en het bijhouden van je administratie, kun je je volledig focussen op het geven van waarde.

Herken je dit? 

 • Je bent ondernemer en je omzet groeit. Toch hou je te weinig over om te kunnen leven zoals je wil. 

 • Je wil graag investeren in je bedrijf, maar weet niet hoeveel je kunt investeren en of je überhaupt kunt investeren. 

 • Je hebt één grote klant, maar geen back-up plan als deze grote klant wegvalt.  

 • Je wil je bedrijf graag verder ontwikkelen, maar bent eigenlijk alleen maar bezig met de dagelijkse zaken en het bedienen van je klanten.  

 • Je loopt over van nieuwe ideeën, maar weet niet waar je moet beginnen om deze ideeën ook daadwerkelijk op te pakken.  

 • Het lukt je steeds niet om de door jou gestelde doelen te realiseren. 

 • Je hebt een financieel plan, maar de cijfers helpen je nog niet om dagelijkse sturing over je bedrijf mogelijk te maken.  

 • Kortom: aan alles voel je dat er meer uit je bedrijf valt te halen. Je weet alleen nog niet hoe.  

De Focusdag Master Your Finance 
is in dat geval alles wat je zoekt! 

Werken aan je bedrijf en ambities 

Tijdens de masterclass zorgen we samen voor een realistisch en behapbaar winstplan dat ervoor zorgt dat jij je droomleven kunt bewerkstelligen. Gedurende de masterclass starten we met het in kaart brengen van jouw dromen. Vervolgens hangen we hier concrete doelen aan en werken we die uit in een actieplan. Met dit plan heb je concrete handvatten om jouw business te laten groeien op een manier die bij jou past. Je weet precies wat je morgen, volgende week, volgende maand en volgend jaar te doen staat om jouw doelen te bereiken. Een droom zonder concreet plan blijft een ongrijpbare stip aan de horizon, wij zorgen er samen voor dat jij aan boord gaat op het schip die koers zet naar jouw stip aan de horizon. 

Inhoud van de Masterclass


De Master your Finance is een allesomvattende masterclass waarin je in 1 dag intensief werkt aan je bedrijf en ambities. We beginnen niet met het maken van een plan voordat jouw droom helder is en je jezelf al helemaal kunt visualiseren in de droomsetting die je voor ogen hebt. Wat vind je belangrijk in het leven? Waar liggen jouw prioriteiten? We staan daar uitgebreid bij stil, want daar moet jouw bedrijf aan bijdragen. De masterclass wordt gegeven in een kleine, intieme setting zodat er meer dan genoeg ruimte is om niet alleen in te zoomen op de dromen en bedrijven van alle vier deelnemers, maar ook zodat we elkaar kunnen helpen en inspireren.

1.

Voor de masterclass: 1-op-1 sessie  


Om ervoor te zorgen dat jouw plan slaagt moet je weten waar je nu staat. Daarom hebben we voorafgaand aan de workshop een uitgebreide 1 op 1 sessie van ca. 1,5 uur waarin we ervoor zorgen dat jij inzicht hebt in jouw cijfers. Waar komt je geld vandaan en waar gaat het naartoe? En hoe zorg je dat je daar grip op hebt en houdt? Samen zorgen we ervoor dat jouw administratie niet alleen 100% op orde is, maar zorgen we ook dat er inzichten uit voortvloeien die je kunt gebruiken om tijdens de masterclass plannen te kunnen maken, realiseren en evalueren.  

2.

Dromen definiëren en vertalen naar concrete doelen


We starten de masterclass met het definiëren van jouw dromen. Wat wil je graag? Wat is voor jou echt belangrijk? Wat wil je bereiken? We achterhalen wat op dit moment de belangrijkste knelpunten zijn die de ontwikkeling van jouw bedrijf tegenhouden. Van daaruit stellen we concrete doelen. Dit kan een inkomensdoel zijn, maar ook een doel om met hetzelfde inkomen minder uren te werken. Voorop staat dat het jouw dromen en doelen zijn.   

3.

Winstplan maken


Aan de hand van de doelen maken we een winstplan. Dit is de vertaling van jouw dromen en doelen naar cijfers. Daarmee wordt concreet welke financiële middelen je nodig hebt om deze doelen te bereiken. In het winstplan staat precies beschreven hoe je jouw doelen gaat bereiken. Je weet precies wat en hoeveel je moet verkopen om het resultaat te behalen dat jij voor ogen hebt. We brengen de omzet in kaart en bepalen welke kosten daarbij horen.  

Een winstplan is goud als het gaat om je bedrijfsvoering. Het geeft:  

 • Direct inzicht in de haalbaarheid van jouw plannen. 

 • Antwoord op de vraag of je met jouw dromen en plannen kunt bouwen aan een winstgevend bedrijf dat echt bij je past. 

 • Focus: je weet precies wat je te doen staat om jouw dromen te realiseren. 

 • Alle relevante en bedrijfsspecifieke informatie die je nodig hebt om (financiële) keuzes te maken en om bij te sturen als gewenste resultaten uitblijven. 

4.

Planning


Vanuit het winstplan maken we een planning. Welke acties kun je vandaag, morgen en de komende maanden doen om jouw doelen te behalen? We kijken samen naar wat je daarbij nodig hebt en wat de bijbehorende kosten daarvan zijn. Ook hier blijven we niet alleen aan de financiële oppervlakte, maar kijken we verder. Wat voel je bij het maken van deze plannen? Krijg je er zin in? Zie je er tegenop? En waarom? Samen zorgen we ervoor dat jij naar huis gaat met een plan waar je een goed gevoel bij hebt.  

Het voelt haalbaar, je krijgt er energie van en het helpt je om nog meer van waarde te zijn voor jouw klanten.  Waarschuw je omgeving alvast want de kans is groot dat je na deze masterclass overloopt van ideeën ;-)  

5.

Na de masterclass: stok achter de deur 


Na de masterclass komt het erop aan. Een plan hebben is mooi, maar het moet wel uitgevoerd worden. Dat valt niet altijd mee als je vervolgens opgaat in de waan van de dag. Daarom plannen we tijdens de workshop al momenten in jouw agenda waarop je bezig gaat met de uitvoering en de evaluatie van je plan. Geen zorgen, je wordt na de masterclass niet in het diepe gegooid. Ook volgt er nog een 1 op 1 moment waarin we jouw plan evalueren en waar nodig bijstellen

Praktische informatie

Er zijn op dit moment 2 focusdagen, op beide dagen kunnen er slechts 4 personen deelnemen

Donderdag 27 augustus van 10.00 tot 14:00
Vrijdag 4 september van 13:00 tot 17:00

Op beide dagen wordt er goed voor eten en drinken gezorgd.

De focusdag wordt gehouden bij Boutique Office in Arnhem

Over mij

Thessa

Het is mijn missie om zo veel mogelijk ambitieuze ondernemers in Nederland te helpen om financieel gezond en gelukkig te zijn met hun bedrijf. Ik ben ervan overtuigd dat mensen, en ondernemers nog een beetje meer, zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk en voor onze bijdrage aan de wereld. Hoe groot of hoe klein ook. Het maken van bewuste keuzes in het leven en in het ondernemerschap is daarvoor wat mij betreft de basis. Ik wil niet meegesleept worden door de waan van de dag en mijn leven laten bepalen door anderen, maar zelf steeds weer bewust mijn richting kiezen. Laat ik me dan nooit meeslepen? Tuurlijk wel, maar ook dat is dan een bewuste keuze. 

Als geen ander weet ik hoe goed inzicht hebben in je cijfers en hierop kunnen sturen kan zorgen voor duurzame groei binnen je bedrijf. Ik vind het fijn om ondernemers in hun kracht te zetten en ze te helpen de regie te laten pakken over hun bedrijf en over hun leven. Eerder hielp ik al tientallen ondernemers bij het concretiseren van hun dromen, doelen en plannen.


Een concreet plan voor een droomleven: een family tiny house en reizen 


Voor ondernemer Annemieke Bremmer stonden twee dingen vast: ze wilde een family tiny house kopen en reizen. Haar bedrijf liep goed, ze verdiende genoeg om er lekker van te leven, maar om haar dromen te bereiken moesten er nog wel dingen écht anders. De samenwerking met Thessa was precies wat ze zocht. https://www.huisvanfinancien.nl/review-een-concreet-plan-voor-een-droomleven-een-family-tiny-house-en-reizen/ 


Annemieke


Financiële doelen stellen vond ik eng. Nu sta ik nog sterker in het najagen van mijn dromen en doelen 

 

Als ondernemer heb ik natuurlijk bij het bepalen van mijn tarieven bijvoorbeeld mijn kosten en gewenste inkomen op een rijtje gezet, maar verder dan dat durfde ik niet altijd te gaan. Financiële doelen stellen vond ik eng, uit angst ze niet te kunnen behalen. Samen met Thessa heb ik gewerkt aan mijn winstplan en kwam ik erachter dat mijn financiële doelen heel realistisch en haalbaar zijn. Wat een ontzettend fijn en motiverend gevoel geeft dat! Het mooie aan het plan vind ik dat het alles combineert: je doelstellingen qua te behalen opdrachten, tarieven, kosten, investeringen - het zet je echt op scherp en je ziet gelijk hoe alles tot elkaar in verhouding staat. Daardoor kan je er ook mee spelen en zien wat het oplevert als je een van de elementen wijzigt. Ik ben er heel blij mee en sta nu nog sterker in het najagen van mijn dromen en doelen.


Djana


Genoeg verdienen om van te leven en om te investeren in hun passies: house muziek en vrouwen empoweren 


Jesse en Lisa hebben samen een marketingbedrijf. Dat er elke maand facturen verstuurd kunnen worden en er omzet binnenkomt is leuk. Maar wat dat betekent voor de toekomst? Dat was nog niet helemaal helder. Terwijl zij wel allemaal toekomstplannen hadden. Van samen volledig werken in het bedrijf tot een bepaald investeringsdoel om te kunnen investeren in hun passies. Thessa heeft ze geholpen met het krijgen van inzichten en maken van een concreet plan zodat zij precies weten wat zij morgen, volgende week en volgende maand moeten doen om hun doelen te bereiken. 


                                                 Jesse & Lisa


Koop nu je ticket voor de Focusdag Master your Finance

Met mijn financiële brein naar jouw financiële vrijheid.

Contact

Bel: +316 14063959
Whatsapp: +316 14063959
thessa@huisvanfinancien.nl
Aalsmeerhof 10
6843 VX, Arnhem

Kvk 70896380
BTW nl002296235b02

 © Huis van Financiën 2020 - 2023. Website gerealiseerd door Gouden Website. Algemene Voorwaarden - Privacyverklaring 

>