Privé of zakelijk sparen, wat is voordeliger?

Jouw grote droom. Een mooi huis laten bouwen, die mooie investering
doen in je bedrijf, een verre reis maken, de studie van je kinderen betalen,
eerder met pensioen, een dag minder werken. Dromen doen we allemaal toch? Hoe
groot of hoe klein je droom ook is, meestal is het niet te realiseren zonder
dat het invloed heeft op je portemonnee.

Sparen kun je natuurlijk op heel veel verschillende manieren
doen, met vaste bedragen per maand, met extra inkomsten, besparingen, op een
spaarrekening, onder je matras, door crowdfunding enz. enz. Maar daar hebben we
het later nog wel een keer over. Waar ik het nu over wil hebben is hoe je
belastingtechnisch het beste kunt sparen als ondernemer. Je kunt je geld sparen
in je bedrijf of privé, maar wat zijn de mogelijkheden? Wat mag wel en wat mag
niet en wat is het voordeligst?

Vermogensbelasting

In Nederland kennen we vermogensbelasting. Wanneer jouw
vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt, betaal je hier belasting over. Je
geeft dit vermogen op bij de aangifte inkomstenbelasting en aan de hand daarvan
draag je de belasting af. Ik verklap je nu alvast, de vermogensbelasting in je
bedrijf is lager dan de vermogensbelasting die je over je privévermogen moet betalen.
Maar dat betekent niet dat je zomaar al je geld in je bedrijf kunt laten.

Vermogensbelasting privé

Allereerst is er een heffingsvrij vermogen. Dit bedrag is in 2019 €30.360 per persoon. In 2020 is dit €30.846. Heb je een fiscaal partner? Dan mag je dit bedrag verdubbelen. Het idee achter vermogensbelasting is dat je belasting betaalt over het rendement dat je uit je vermogen haalt. De Belastingdienst hanteert hiervoor een fictief rendement. Het maakt dus niet uit of je dit rendement wel of niet gerealiseerd hebt. Over dat fictieve rendement betaal je 30% belasting.

Tip: De vermogensbelasting wordt berekend over het saldo op
1 januari. Ben je van plan om een grote uitgave te doen? Doe dit dan vóór 1 januari
zodat je minder vermogensbelasting hoeft te betalen.

Hoe bereken je de hoogte van je vermogen?

Tot je vermogen behoren een aantal zaken:

 • Spaargeld en banktegoed
 • Aandelen, obligaties, winstbewijzen en opties
  die niet bij een aanmerkelijk belang horen
 • Vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld
 • Tweede woning en andere onroerende zaken
 • Het niet-vrijgestelde deel van je kapitaalverzekeringen
 • Rechten op periodieke uitkeringen die niet in
  box 1 worden belast (saldolijfrenten)
 • Overige bezittingen, zoals een aandeel in het
  vermogen van een Vereniging van Eigenaren of cryptovaluta
 • Nabetalingen van toeslagen

Al deze bedragen tel je bij elkaar op en daar mag je de
schulden nog vanaf trekken. Tot schulden behoren onder andere:

 • Schulden voor consumptiedoeleinden, zoals een auto of een vakantie
 • Negatief saldo op een bankrekening
 • Schulden voor de financiering van aandelen (behalve aandelen die horen bij een aanmerkelijk belang, obligaties of rechten op periodieke uitkeringen)
 • Schulden voor de financiering van de tweede woning of andere onroerende zaken 
 • (hypotheek)schulden die je niet in box 1 mag aftrekken, omdat de schuld niet tot de eigenwoningschuld hoort  
 • Studieschuld, tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift
 • Bedrag van levenlanglerenkrediet dat je moet terugbetalen
 • Bedrag van persoonsgebonden budget dat je moet terugbetalen
 • Erfbelasting
 • Een schuld ontstaan door een schenking op papier
 • bedragen aan toeslagen die je moet terugbetalen

Het vermogen bereken je door de bezittingen op te
tellen en de schulden ervan af te trekken. Trek hier het heffingsvrije vermogen
af en je hebt het bedrag waarover je vermogensbelasting betaalt. Dit heet de
grondslag sparen en beleggen.

Hoe veel vermogensbelasting moet je betalen?

Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer vermogensbelasting
je in verhouding betaalt, omdat een hoger vermogen ook meer rendement kan
opleveren. Over een vermogen (minus heffingsvrij vermogen) tot €72.798 houdt de
Belastingdienst rekening met een rendement van 1,799%, daarboven tot een
vermogen van €1.005.573 een rendement van 4,223% en daarboven een rendement van
5,33%. Over dit fictieve rendement betaal je altijd 30%. De genoemde
percentages en bedragen gelden voor 2020.

Rekenvoorbeeld

Stel, je vermogen is €120.000, je hebt €20.000 schuld en je bent alleenstaand. Het heffingsvrije vermogen is in dat geval €30.846.
De grondslag sparen en beleggen is dan €120.000 – €20.000 – €30.846 = €69.154.
Het fictieve rendement is 1,799% van €69.154 = €1.244,08
De vermogensbelasting die je over dit bedrag betaalt is 30% van €1.244,08 = €373,22

Zakelijk vermogen

Over zakelijk vermogen betaal je niets meer dan
inkomstenbelasting over de rente die je hebt ontvangen van de bank. De
ontvangen rente geef je op als overige baten en dit wordt meegenomen in de
berekening van je winst.

Rekenvoorbeeld

Stel, je zakelijke banksaldi zijn in totaal €100.000 en je hebt hierover 0,5% rente ontvangen. Je fiscale winst, inclusief ontvangen rente, is €80.000.
0,5% rente over €100.000 = €500
Met een winst van €80.000 valt het inkomen in de tweede belastingschijf van de inkomstenbelasting, dit betekent dat je over het bedrag boven €68.507 49,5% belasting betaalt.
Over de rente-ontvangsten van €500 betaal je dus 49,5% = €247,50 belasting.

Regels rondom
zakelijk sparen

Zoals ik in het
begin van deze blog al aangaf, kun je niet zomaar onbeperkt zakelijk geld
sparen. Er moet, zogezegd, een zakelijke grond zijn. Dit betekent dat je moet
kunnen uitleggen waarom je zakelijk een bepaald spaarbedrag nodig hebt. Het is
natuurlijk logisch dat je een bepaalde buffer wilt hebben voor als het even wat
minder gaat in je bedrijf. Zeker wanneer je bijvoorbeeld maar één keer per jaar
een echte omzetpiek hebt, waar je de rest van het jaar op moet teren. Maar ook
in andere gevallen is het goed uit te leggen dat je tot maximaal een half jaar
aan salaris en vaste kosten wilt kunnen dekken. Daarnaast kan het zijn dat je
spaart om bepaalde investeringen te kunnen doen. Zolang je dit aantoonbaar kunt
maken, is er geen probleem. Zodra het spaarbedrag niet meer in verhouding staat
met de omvang en groeiplannen in je bedrijf, moet je de overtollige middelen
overboeken naar een privé rekening en aanmerken als privé vermogen.

Zakelijk of privé sparen, wat is
voordeliger?

Of sparen privé of zakelijk voordeliger is hangt af van
de hoogte van het spaarsaldo, de winst uit onderneming en het daadwerkelijke
rendement.

 • Privé wordt gerekend met een fictief rendement dat
  waarschijnlijk veel hoger is dan het daadwerkelijk behaalde rendement.
 • Met een hogere winst (boven €68.507) betaal je een
  hoger percentage over het daadwerkelijke rendement bij zakelijk sparen.
 • Privé betaal je in verhouding meer belasting bij een groter
  vermogen.
 • Zolang het vermogen onder de €30.846 blijft, betaal je
  privé geen vermogensbelasting. Zakelijk betaal je dan belasting over het
  behaalde rendement (de rente).

Wanneer je wilt sparen voor een bepaald doel, zoals je
pensioen, zijn er andere fiscale opties die voordelig kunnen zijn. Zo is er
bijvoorbeeld de oudedagsreserve waarmee je een bedrag van je winst kunt
reserveren voor je pensioen. Je betaalt dan pas inkomstenbelasting op het
moment van uitkering.

Nieuwe plannen vanaf 2022

In 2019 zijn nieuwe plannen aangekondigd voor het heffen
van belasting op vermogen. Kortgezegd houdt het in dat er gekeken gaat worden
naar het soort vermogen dat je hebt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
spaargeld, overige bezittingen (beleggingen etc.) en schulden. Over spaargeld
betaal je waarschijnlijk vanaf 2020 tot €440.000 geen vermogensbelasting meer,
omdat er wordt gekozen voor een fictief rendement van 0,09%. Over overige bezittingen
wordt juist meer belasting geheven, met een fictief rendement van 5,33%. Er geldt
een algemeen heffingsvrij rendement van €400. Hier ga je met een fictief
rendement van 5,33% snel overheen, waardoor je met bijvoorbeeld beleggingen al
veel sneller vermogensbelasting betaalt dan met spaargeld.

Dit vind je misschien ook interessant:

Review: voor jezelf zorgen als ondernemer

Review: voor jezelf zorgen als ondernemer

Hoe investeer je slim?

Hoe investeer je slim?

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Wil jij je boekhouding zó inrichten, dat jij de juiste financiële keuzes maakt voor je bedrijf?


>