Regel je ondernemerspensioen goed!

#1: WAT IS ER AL GEREGELD?

Eén van de dingen die je als ondernemer het meest voor je uitschuift: je pensioenvoorziening. Maar tegelijk ook iets wat steeds urgenter wordt. Wij begrijpen dat als geen ander omdat we zelf ook ondernemer zijn. Maar waarom zetten we niet samen de stap om het GOED en OPTIMAAL te gaan regelen?

Voordelen NU regelen ondernemerspensioen

De 3 belangrijkste voordelen van het NU al regelen van je ondernemerspensioen zijn:

  1. Hoe eerder je begint, hoe meer rendement je op kunt bouwen (dit werkt exponentieel!)
  2. Hoe eerder je begint, hoe meer fiscale aftrekposten je benut (de Belastingdienst betaalt letterlijk mee!)
  3. Hoe eerder je begint, hoe meer je nog bij kunt sturen voor je gewenste pensioendatum.

Hoe ziet de pensioenwereld er van bovenaf uit?
In deze driedelige blog nemen wij je mee in de wereld van ondernemerspensioen. Wij leggen je in blog #1 kort uit hoe deze wereld er vanuit een helikopter gezien uitziet. In blog #2 zoomen we verder in op wat je als ondernemer zelf kunt doen. In #3 helpen wij je op weg om een goede keuze te maken in de mogelijkheden die je als ondernemer hebt om een optimaal pensioen op te bouwen.

Klaar voor de start? Dan stijgen we NU op!
Vanuit onze helikopter zien we een prachtige poort met 3 pijlers. Dit zou je het pensioenstelsel kunnen noemen. Links zien we als eerste de AOW-pijler.

Pijler 1: AOW
Als je in Nederland woont bouw je AOW op. Dit is een uitkering die je ontvangt vanuit de overheid. Eigenlijk een soort basispensioen. De AOW wordt gefinancierd door middel van een omslagstelsel. Dit houdt in dat de werkenden van nu de premies betalen voor de AOW-uitkering van de pensioengerechtigden van nu. Deze uitkering gaat in vanaf je AOW-leeftijd (momenteel 66 jaar en 4 maanden).

Wie bouwen er AOW op?
Iedereen die in Nederland woont bouwt AOW op. De opbouw loopt alleen over de jaren dat je in Nederland woont. Wanneer je een aantal jaren in het buitenland gewoond hebt, betekent dat over het algemeen dat je over die jaren geen AOW in Nederland hebt opgebouwd. Dit kan resulteren in een lagere AOW uitkering. Natuurlijk is het wel mogelijk dat je in die jaren in het buitenland een soort “AOW” hebt opgebouwd in je woonland.

Hoe hoog is de AOW?
De hoogte van de AOW is afhankelijk van verschillende factoren. Denk daarbij aan je gezinssituatie en, zoals hierboven al genoemd, het aantal jaren dat je in Nederland hebt gewoond. De standaard AOW-uitkering voor een alleenstaand persoon bedraagt in 2021 € 1.292,50 bruto per maand. Heb je een partner? Dan bedraagt de AOW-uitkering € 883,67 bruto per maand. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Pijler 2: Werkgeverspensioen
We vliegen even verder naar de tweede pijler. Het kan namelijk zijn dat je ook nog pensioen hebt opgebouwd bij een werkgever. Dit is dan een aanvulling op je AOW-uitkering.

Hoeveel is dat dan?
Het bedrag dat je in totaal bij alle werkgevers hebt opgebouwd kun je met behulp van je DigiD altijd raadplegen via MijnPensioenOverzicht.nl. Handig dat je dan ook meteen het pensioen van je partner kunt raadplegen!

Opbouw van werkgeverspensioen
Even wat kleine lettertjes: Veel mensen denken dat je als werknemer een pensioenuitkering van 70% van het laatstverdiende loon ontvangt. Dat is zeker niet altijd het geval. Dit hangt namelijk af van het soort pensioenregeling waarin je als werknemer hebt deelgenomen. Bij een middelloonregeling bijvoorbeeld hangt het pensioen af van het gemiddelde salaris gedurende je dienstjaren en het aantal jaren dat je bij de werkgever in dienst bent geweest.

Tegenwoordig komt de toegezegde bijdrageregeling veel voor. Hierbij stort de werkgever een maandelijkse bijdrage aan de pensioenpot. De werknemer kan deze maandelijkse bijdrage zelf aanvullen. De hoogte van het uiteindelijke pensioen is afhankelijk van beleggingsresultaten. Geen pensioengarantie dus!


Wil je aan de slag met je pensioen? Volg dan de online sessie ‘Pensioen voor ondernemers’!


Pijler 3: aanvullend pensioen (voor ondernemers)
En nu komen we bij de meest boeiende pijler voor jou als ondernemer. Als de AOW-uitkering en mogelijke werkgeverspensioenen namelijk niet genoeg voor je zijn is er altijd nog de mogelijkheid om een aanvullend pensioen te op te bouwen. Hiervoor zijn verschillende opties die wij hieronder al kort voor je uitleggen.

Fiscale oudedagsreserve
Als je jouw onderneming via een eenmanszaak, vof of maatschap voert  kun je gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR) om een aanvullend pensioen op te bouwen. De FOR is een soort fictief pensioenpotje waarbij je elk jaar een deel van je winst reserveert voor je pensioen. Voorwaarde daarbij is onder andere dat dit maximaal 9,44% van je winst is met als maximum € 9.395 (cijfers 2021). Ook moet je voldoen aan het urencriterium. dit houdt in dat je minstens 1225 uur in het betreffende jaar werkt voor je onderneming.

Voordelen van de FOR zijn dat de inleg in de FOR fiscaal aftrekbaar is van winst uit je onderneming.​ Ook blijft het pensioengeld inzetbaar voor je eigen onderneming en andere doeleinden​. Je hoeft het dus nergens af te storten. Groot nadeel van de FOR is dat veel ondernemers in de verleiding komen om met hun pensioengeld te gaan ondernemen ​of te consumeren. Met als groot risico dat je uiteindelijk geen pensioen meer overhoudt….

Aanvullend pensioen voor ondernemers
Los van de FOR is er nog een andere en – in veel gevalle betere manier –  om je pensioen aan te vullen: aanvullend pensioen voor ondernemers.

Het gaat hier om relatief nieuwe, innovatieve en transparante pensioenfondsen die zich speciaal richten op ondernemers. Bij deze fondsen kun je een pensioenrekening openen. Hierop kun je een bedrag storten. Je mag zelf bepalen hoeveel en wanneer je iets stort op je  pensioenrekening. Dit kan maandelijks, jaarlijks ​of zelfs eenmalig.

Deze pensioenfondsen beleggen jou ingebrachte bedragen om zo je pensioenpot te laten vullen.

Na je (binnen bepaalde grenzen) zelfgekozen pensioendatum wordt het opgebouwde pensioenvermogen overgedragen aan een zelfgekozen verzekeraar of bank. Vervolgens kun je kiezen om de pensioenpot levenslang of tijdelijk uit te laten keren.

In onze volgende blog zoomen we verder in op het beleggen met je ingelegde pensioenpremie en de voor en nadelen van aanvullend pensioen voor ondernemers. Blijf dus aangehaakt!

Dit vind je misschien ook interessant:

Hoe investeer je slim?

Hoe investeer je slim?

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Het derde kwartaal van dit jaar zit erop

Kun jij dankbaar zijn voor de belasting die je betaalt?

Kun jij dankbaar zijn voor de belasting die je betaalt?

Wil jij je boekhouding zó inrichten, dat jij de juiste financiële keuzes maakt voor je bedrijf?


>

Ben jij een groeiende ondernemer?

En wil je de regie over je groei van je bedrijf weer terug?